REVI je na trhu už viac ako 15 rokov. Našim hlavným cieľom je poskytovať kvalitné služby a poradenstvo v oblasti elektrotechniky –  montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky na elektrických zariadeniach NN a projekčné služby.

Vykonávame: 

  • odborné prehliadky a odborné skúšky ( revízne správy)
  • vnútorné elektroinštalácie v budovách a priemyselných objektoch do 22kV
  • opravy a údržbu vyhradených elektrických zariadení
  • realizácia bleskozvodov
  • odborná, poradenská a projekčná činnosť
  • zabezpečovanie všeobecnej bezpečnosti BOZP
  • obchodná činnosť
  • všeobecná bezpečnosť pri práci – BOZP
  • sprostredkovanie obchodu
 

Partnersky spolupracujeme s KHK-electric, s.r.o., tel./fax: +421 910 864 342, ktorá sa zaoberá obdobnou činnosťou.