Názov firmy: REVI – Ing. Peter Jackulík 

Sídlo firmy a korešpondenčná adresa: 
Hôrka 213, Vyšný Kubín 
02601 Dolný Kubín

Telefón: +421 910864342, +421 903942987 
e-mail: peter.jackulik@orava.sk 

IČO: 14168642 
DIČ: 1021347008 
IČ DPH: nie sme plátcami
Firma je zapísaná v živnostenskom úrade pod číslom ŽO – 527/94