• AGROPODNIK, s.r.o. - Dolný Kubín
 • Bareal, spol. s.r.o. - Považská Bystrica
 • Erde s.r.o. - Dolný Kubín
 • FEMARecom a.s. - Slovenská Ľupča
 • FK METAL - Dr. Fedorová Jana - Oravská Poruba
 • GG tools, s.r.o. - Dolný Kubín
 • Kovalíková Mária - Dolný Kubín
 • KVARTÍR, s.r.o. - Žaškov
 • Oravské výrobné družstvo, s.r.o. - Dolný Kubín
 • PMB Náradie, s.r.o. - Dolný Kubín
 • Poľnohospodárske družstvá Bziny, Jasenová, Pucov
 • SPD ORAVA, spol. s.r.o. - BRATISLAVA
 • Spoločenstvo vlastníkov bytov Dolný Kubín, Istebné, Banská Bystrica
 • TEHOS, s.r.o. - Dolný Kubín
 • VT SYSTEM - Dolný Kubín...
 • Práce boli vykonané v požadovanej kvalite v súlade s platnou legislatívou a bez reklamácie odberateľov.